Sopoh als werkgever

Medewerkers voelen zich natuurlijk vooral verbonden met de eigen school, maar zijn in dienst van SOPOH.  Werken bij SOPOH betekent gewaardeerd lid zijn van een betrouwbare, transparante en warme organisatie. Die kenmerken gelden niet alleen voor directeur en directe collega’s, maar ook voor de stafmedewerkers waar je mee te maken kunt hebben. Zij staan vanuit hun verschillende disciplines klaar om allen die verbonden zijn aan SOPOH verder te helpen.         

Ontwikkelen en doorgroeien

SOPOH wil een goede werkgever zijn die haar medewerkers toekomstperspectief biedt. Dat begint al vanaf het moment dat een student, stagiair, starter of zij-instromer toetreedt tot de organisatie. Vanaf die start zijn er begeleidings- en coachingsmogelijkheden. Voor ontwikkeling en professionalisering is er o.a. de eigen SOPOH-academie. Voor wie verder wil kijken dan de huidige school is er jaarlijks de mogelijkheid om gebruik te maken van de “blije mobiliteit”. 

Zorg

Als goed werkgever zorgt SOPOH niet alleen voor de ontwikkeling van haar mensen, maar kijkt zij ook naar welzijn en welbevinden. Preventie is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Jaarlijks zijn er preventieve begeleidingstrajecten op het gebied van beter om gaan met werkdruk en stress.