Opleiden in de school

SOPOH is een lerende organisatie. Dat betekent dat iedereen zich voortdurend verder ontwikkelt. Dat geldt niet alleen voor de huidige onderwijsgevenden in dienst van SOPOH,  maar ook voor hen die op weg zijn naar een mogelijk vast dienstverband bij ons. Wij bedoelen dan Pabo-studenten, Leerkrachten in Opleiding (LIO), Zij-instromers, Lerarenondersteuners en Onderwijsassistenten.  

Samenwerking met Opleidingsinstituten

SOPOH heeft afspraken met een groot aantal opleidingsinstituten over het aanbieden van stageplaatsen aan studenten op onze scholen. Voorbeelden hiervan zijn: Hogeschool Leiden, Hogeschool Haarlem, IPABO en Novacollege/ROC. Aan middelbare scholen bieden wij “snuffelstages” aan. Daarnaast vormt SOPOH samen met Meer Primair de Haarlemmermeergroep voor het traject “Opleiden in de school” (OPLIS). Studenten die hiervoor geslecteerd zijn, komen dan in dienst van de twee genoemde organisaties en vervullen een groter deel van hun opleiding in onze scholen. OPLIS scholen binnen SOPOH zijn: Dik Trom, De Boog, ‘t Joppe, het Palet en De Optimist.

Begeleiden en coachen

Voor Pabo-studenten, Leerkrachten in Opleiding (LIO), Zij-instromers, Lerarenondersteuners, Onderwijsassistenten, maar ook starters hebben wij coachings- en begeleidingstrajecten. Coaching en begeleiding vindt plaats door stagebegeleiders, mentoren, schoolcoaches, beeldcoaches en coaches “on the job”. Met dit hechte begeleidingsnetwerk proberen wij aanstormende talenten de begeleiding te geven die leidt naar een mooie toekomst binnen SOPOH.