Werken bij Sopoh

SOPOH telt zo’n 500 medewerkers bestaande uit met name leerkrachten, onderwijsondersteuners, onderwijsassistenten, directeuren en stafmedewerkers. Onze scholen liggen verspreid over de grote en kleine kernen van de Haarlemmermeer en variëren qua leerlingaantal in grootte. Die variatie betekent voor medewerkers dat er qua werkplek veel variatie is. “SOPOH: dat zijn wij!” betekent dat wij er, ondanks de verspreide locaties, alles aan doen om een hechte eenheid te vormen. Die verbondenheid vertaalt zich in onderlinge schoolbezoeken, leren van en met elkaar, studiedagen, feestelijke personeelsbijeenkomsten, inspiratiedagen en netwerken. 

Mobiliteit

Ter verruiming van je blikveld en ervaring is het gezond om van tijd tot tijd van werkplek te veranderen. Binnen SOPOH krijgen leerkrachten jaarlijks de mogelijkheid om van deze “blije” mobiliteit gebruik te maken. Je kunt dan, bij vacatures, met voorrang doorstromen naar een andere school.

Professionalisering

SOPOH heeft haar eigen huisacademie. Deze SOPOH academie verzorgt een breed aanbod van cursussen, trainingen, lezingen, inspiratiemomenten, netwerkbijeenkomsten en coachingstrajecten. De academie biedt iedere werknemer de mogelijkheid om veelal gratis zijn/haar kennis en vaardigheden te verruimen.