Grijp jij deze kans?

Lid van Raad van Toezicht

Servicebureau

Hoofddorp

Contact Informatie

Dhr. Johan de Walter

06 - 511 35 420

rvt@sopoh.nl

Wij hebben deze vacature

SOPOH zoekt een ervaren toezichthouder
met wortels in de Haarlemmermeer

Ken jij SOPOH? SOPOH biedt openbaar onderwijs en heeft daarnaast een diversiteit aan onderwijsconcepten: Montessori-, Jenaplan, Daltononderwijs, voltijds onderwijs voor hoogbegaafden, brede scholen en een IKC.  Op zeven scholen hebben wij een eigen BSO-locatie.

Welkom bij SOPOH! Maar wat we eigenlijk willen weten is: wie ben jij?

 • Je gaat werken voor SOPOH/SOKS: SOPOH verzorgt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en internationaal basisonderwijs op 17 scholen in de gemeente Haarlemmermeer, heeft een eigen opvangorganisatie (SOKS)
 • SOPOH staat voor toekomstgericht onderwijs en heeft sterke ambities op gebied van nieuwe onderwijsvormen en het ontwikkelen van integrale kindcentra (IKC’s).
 • Als lid van de RvT stel je je actief op binnen de vier rollen: toezicht houden, klankbord/sparringpartner CvB, werkgever CvB en netwerker/ambassadeur van SOPOH/SOKS.
 • Je hebt affiniteit met onderwijs, bent wereldwijs en hebt een maatschappelijke antenne.
 • Je bent zichtbaar in de organisatie en hebt van nature aandacht voor mensen.

Wij vinden kwaliteit van onderwijs een van de belangrijkste opgaven van onze organisatie. Al onze scholen bieden een leeromgeving die kinderen leidt naar een mooie toekomst in een mooie samenleving.

Bij SOPOH werken leerkrachten “die ertoe doen” en zich steeds afvragen wat de kinderen al kunnen en nog meer nodig hebben. Leerkrachten die met plezier naar school gaan en trots zijn op hun aandeel in hun school.

In het kort 
Je wordt lid van een team van 5 toezichthouders. Wij vinden het niet alleen van belang om invulling te geven aan formeel vastgelegde rollen, maar willen ook een eigen meerwaarde voor SOPOH leveren. We hopen dat je daarin als nieuw lid een belangrijke bijdrage kunt leveren.

 1. Het bieden van nieuwe perspectieven
  Vanuit verschillende achtergronden is de raad in staat om vanuit andere perspectieven vraagstukken te bezien en hierover vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen t.b.v. de doelstellingen van het CvB
 2. Buiten naar binnen brengen
  Als relatieve buitenstaander brengt de raad externe ontwikkelingen, maar ook kennis en lessen uit andere sectoren in
 3. Aanjaagfunctie lerend vermogen en maatschappelijk rendement
 4. De RvT stimuleert het lerend vermogen binnen de organisatie, met als oogmerk het nastreven maatschappelijk rendement
 5. Bijdrage legitimatie van ouders en stakeholders
 6. De RvT staat in verbinding met ouders via de GMR en stakeholders, zoekt hen indien nodig en in samenspraak met het CvB actief op en brengt de input en vraagstukken van hen in (concreet leggen de leden van de RvT 2 schoolbezoeken per jaar af en is de RvT minimaal 2x per jaar aanwezig bij de GMR en is er jaarlijks nemen we actief deel aan de tweedaagse van de directeuren)
 7. Organiseren samenspraak en tegenspraak GMR, directeurenoverleg en meer
 8. Borging bestuur en beleid
  Ervoor waken dat de maximale ontwikkeling van leerlingen/kinderen voldoende zijn geborgd bij het bestuur en het beleid van SOPOH

Wat vragen we? 
Een ervaren toezichthouder met wortels in de Haarlemmermeer

Van belang 

 • Wetenschappelijk werk- en denkniveau
 • Ruime toezichthoudende ervaring in een complexe omgeving
 • Samenwerkingsgericht
 • Goed inzicht in financiën, ICT en facilitaire zaken
 • Procesgericht, in staat om te borgen
 • Sensitief en diplomatiek

Praktische randvoorwaarden 
Voor het uitoefenen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden regelt het intern toezicht van SOPOH/SOKS als volgt zijn werkzaamheden. De benoeming geldt voor een periode van 1 keer vier jaar met de mogelijkheid om te worden herbenoemd voor een tweede periode van vier jaar. Het intern toezicht vergadert 6 keer per jaar en komt bij elkaar in Haarlemmermeer. Het intern toezicht kent 3 commissies, namelijk Financiële commissie, Remuneratie commissie en Huisvestingscommissie. Zij bereiden de bespreking en besluitvorming in het intern toezicht voor. Verder legt het intern toezicht per jaar 2 maal een thema- of werkbezoek af binnen de organisatie, zodat u de organisatie goed leert kennen. Jaarlijks evalueert het intern toezicht zijn eigen functioneren en legt over de evaluatie en de overige werkzaamheden verantwoording af in het jaarverslag. SOPOH/SOKS is verbonden aan de VTOI-NVTK. Met uw toetreden tot het intern toezicht van SOPOH/SOKS committeert u zich aan de afspraken over goed bestuur binnen de sector en aan de waarden en kwaliteitskenmerken voor intern toezicht zoals verwoord in het verenigingsmanifest van de VTOI-NVTK.

Leden van de RvT van SOPOH/SOKS ontvangen een honorering van €5000,- per jaar.

Procedure 
We zien reacties graag verschijnen voor 1 november 2021. Solliciteer door uw cv en motivatiebrief te mailen naar rvt@sopoh.nl Gesprekken vinden plaats in de tweede helft van november. Na selectie volgt de benoeming in voorjaar 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Johan Walter, voorzitter van de Raad van Toezicht, 06 – 51135420