Grijp jij deze kans?

Gymleerkracht

0.28 fte

IJwegschool

Hoofddorp

Contact Informatie

Ingrid Op de Laak

023-5571005/ 06-27343508

info@ijwegschool.nl

Wij hebben deze vacature

Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zoekt vanaf 1 augustus 2021,

Enthousiaste gymleerkracht
De IJwegschool voor Jenaplanonderwijs
in Hoofddorp
(0,28 fte)

De IJwegschool werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanconcept. Geïnspireerd door de idealen van Peter Petersen, zorgen we voor activiteiten met als doel kinderen een mooie en leerzame schooltijd te bieden.

De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat bij ons voorop. Op de IJwegschool werken we (kinderen, ouders en school) samen aan een prettig leef- en werkklimaat. De school ligt langs de IJweg in een groene en veilige schoolomgeving. Kleinschaligheid is onze kracht, ons groeipotentieel ‘straalt’ voor de klas. We leren de kinderen het zélf te doen.

We werken met 6 driejarige stamgroepen: twee in de onderbouw, twee in de midden-en bovenbouw. Gymlessen worden in ieder geval verzorgd op woensdag.

Wij bieden een passend onderwijsaanbod en faciliteren onze leerkrachten dit te kunnen realiseren. Samen met BSO de Blijweg, verzorgen wij onderwijs en voor-, tussen- en naschoolse opvang van 7.15 tot 18.30 uur.

Meer informatie over de school kun je lezen op de website van de school: www.ijwegschool.nl

‘Waar kinderen meer leren dan leren alleen’

Voel jij je aangesproken en ..
 Heb je lef en positieve energie en wil je je talenten inzetten tijdens sport en spel in de groepen,
 Sta je in verbinding met ouders en team,
 Is inspiratie een doel en een sportdag een kans iets anders te leren
 Heb je aandacht voor ieder kind,
 Kun je structuur bieden en op het juiste moment loslaten,
 Heb je affiniteit met Jenaplanonderwijs.
 Je wil je blijven ontwikkelen en staat open voor vernieuwingen.

Word onze nieuwe collega!
Wil je werken in een fijn team met collega’s die voor elkaar klaar staan en waar
samen onderwijs gemaakt wordt in een prettige sfeer?
Stuur dan je actuele CV met korte motivatie waarom je de ideale collega voor
ons bent en wat jouw kwaliteiten zijn.

Graag vóór vrijdag 7 mei per e-mail sturen naar info.ijwegschool@sopoh.nl
t.a.v.de directie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Ingrid Op de Laak, directeur IJwegschool.
Telefoonnummer: 023-5571005/ 06-27343508