Grijp jij deze kans?

Inspirerende co directeur

0.6 fte

De Zwaan

Zwanenburg

Contact Informatie

Wendy Romijn

020-4974285 of 023-5640999

angelique.vankeulen@Sopoh.nl

Wij hebben deze vacature

De Zwaan is ontstaan uit twee basisscholen Aldoende en Achtbaan, zij zijn in 2017 gefuseerd in het vooruitzicht van gezamenlijke nieuwbouw.  Beide locaties verzorgen onderwijs van goede kwaliteit en de leerlingaantallen zijn de afgelopen jaren toegenomen. Dit veroorzaakt een grote druk op de bestaande verouderde huisvesting. Alles is erop gericht per augustus 2021 een nieuw schoolgebouw in gebruik te nemen aan de Wilgenlaan, dat past bij de leerlingaantallen en onderwijsambities van de nieuwe school.

In schooljaar 2019/2020 wordt een gemeenschappelijk kader voor het onderwijs opgesteld. Voor 1 juli 2019 is het plan van eisen voor de nieuwbouw gereed. De nieuwe co-directeur zal met de reeds benoemde directeur leiding geven aan de vervolgstappen van dit proces qua onderwijs, organisatie en huisvesting in nauw overleg met teams, MR en ouders zoals uitgelijnd in het Plan van aanpak.

Naast het borgen van een goede transitie naar de nieuwe school, verzorgt de co-directeur met de directeur de dagelijkse leiding van de school en zorgen zij samen met de locatie-teams voor een goed leer- en werkklimaat.

Sluit Menu