Grijp jij deze kans?

Bouwcoördinator

0.7875 fte

Obs 't Joppe

Nieuw-Vennep

Contact Informatie

Heidi Witjes

0252 689 098

heidi.witjes@sopoh.nl

Wij hebben deze vacature

Ben jij onze nieuwe bouwcoördinator 1-2??

 

Voor onze bouw 1-2 zijn wij op zoek naar een nieuwe bouwcoördinator.

Obs ‘t Joppe is dé openbare basisschool in de wijk Getsewoud te Nieuw-Vennep. Onze school telt zo’n 800 leerlingen en beschikt sinds maart 2017 over een eigen bso, Buutvrij. De school kenmerkt zich o.a. door het open karakter, een gedegen structuur en het oog en de zorg voor zowel kinderen alsook ouders en het team. Er worden hoge eisen gesteld aan de leerlingen, leerkrachten en directieleden. De voordelen van schaalgrootte worden gecombineerd met de kracht van het kleinschalige en persoonlijke aandacht.

We zoeken een bouwcoördinator die minimaal vier dagen (0,7875 fte) werkt op onze school en werkzaam wil zijn/is in jaarlaag 1/2. In deze functie heb je twee dagen ambulante tijd voor je leidinggevende taken. Je beschikt over of bent bereid tot het halen van een management diploma.

Hart voor het onderwijs
Heb jij een heldere kijk op de toekomst van het onderwijs? Kun jij ons vertellen waar jij voor staat? En denk jij dat jouw overtuigingen aansluiten bij de visie van onze school? We zoeken namelijk iemand die vanuit een intrinsieke passie kan uitdragen waar onze school voor staat. Jouw ervaring in het onderwijs zien we als een verrijking. We zoeken een bouwcoördinator  die weet hoe het onderwijs zich aan het ontwikkelen is en hier kennis en ervaring in heeft opgedaan. Als bouwcoördinator voel je je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijsproces binnen de gehele school en werk je mee aan interventies om de kwaliteit te continueren en te optimaliseren.

Hart voor de school
Als bouwcoördinator ben je lid van het managementteam. We hebben een ontwikkelingsgericht MT dat rolmodel wil zijn in een lerende houding. Als bouwcoördinator werk je mee aan beleidsmatige ontwikkelingen binnen de gehele school en de implementatie en borging van beleid. Ook ben je verantwoordelijk voor enkele schoolbrede portefeuilles. We zoeken een collega die creatief naar oplossingen zoekt, kansen ziet en voelsprieten heeft voor wat er speelt binnen de bouw én de school.

Hart voor de bouw
Als bouwcoördinator  ben je het eerste aanspreekpunt voor je collega’s. Je faciliteert, schept ruimte en draagt zorg voor het organiseren van de professionele cultuur. Hiertoe stimuleer je de dialoog en weet je een goede balans te vinden tussen een open houding en grenzen stellen. Onze ideale collega zegt wat hij/zij doet en doet wat hij zegt en is een voorbeeld voor anderen in een ontwikkelingsgerichte houding. Je stimuleert en coacht collega’s in hun professionele ontwikkeling en aandeel in de bouw. Je voert ontwikkelingsgesprekken in het kader van de gesprekkencyclus. Daarnaast stuur je op de organisatie van het operationele proces binnen de bouw, zodanig dat de dagelijkse werkzaamheden effectief en efficiënt verlopen. Daarnaast stimuleer je de reeds ingezette onderwijsinhoudelijke processen, zoals; het beredeneerd aanbod, spelend leren, werken vanuit de belevingswereld van de kinderen en het ontwerpen van eigen thema’s a.d.h.v  de vastgestelde doelen.

Hart voor de kleuters
Het hebben van kennis en ervaring over het werken met jonge kinderen is een grote pre. De bouw bestaat uit 7 groepen en 10 collega’s. Onze bouw is in ontwikkeling en we hebben iemand nodig die begrijpt wat we willen bereiken, zowel in en met de bouw alsook op schoolniveau, waarom we dit willen bereiken en ons verder kan leiden in dit proces.

Interesse???
De sollicitatie, voorzien van een pakkende motivatie en aangevuld met een actuele CV kan per e-mail gestuurd worden naar heidi.witjes@sopoh.nl , o.v.v. vacature ‘t Joppe 2021, bouwcoördinator 1-2. Interne kandidaten hebben voorrang in onze procedure. Sluitingsdatum 20 mei 2021.