SOPOH en Corona

SOPOH en Corona

Sluiting scholen in verband met Corona-virus

Op 15 maart heeft de regering bekend gemaakt dat alle scholen en kinderopvanglocaties per direct sluiten tot en met 6 april. Dat besluit geldt ook voor de scholen van Sopoh en voor de opvang van Soks. Alle ouders/verzorgers zijn hierover geïnformeerd via een brief.

Dat betekent dat al onze scholen dicht zijn. Wel wordt op al onze scholen opvang georganiseerd voor kinderen van ouders met een vitaal beroep. Onze leerkrachten hebben inmiddels enorm hard gewerkt om materiaal te maken waarmee het leren en ontwikkelen van kinderen kan doorgaan. Voor alle kinderen zijn oplossingen ontwikkeld, vaak in de vorm van online leren. Wij kijken met trots naar wat er in korte tijd is georganiseerd!

Voor vragen kunt u terecht bij de directeur van de school van uw kind of via info@sopoh.nl.