| Inloggen | Registreren
U bent niet ingelogd

De Bosrank
Liesbos 18-20
2134 SB Hoofddorp

Type onderwijs: Openbaar onderwijs

Routebeschrijving

T: 023-5635936
E: obs.debosrank@planet.nl
W: www.basisschooldebosrank.nl

Situering

Onze  school  staat in de wijk Overbos, vlakbij Floriande.We bestaan uit ongeveer 140 leerlingen en veertien leerkrachten die samen een enthousiast team vormen. We hebben ruime klaslokalen met in elke klas een digitaal schoolbord, een schoolplein rondom de school, een speellokaal en een gymzaal naast de school. Daarnaast zal na de krokusvakantie de bibliotheek worden omgetoverd tot een prachtige mediatheek! Er zullen naast heerlijke zitruimtes om te lezen, ook werkplekken met computers voor de kinderen worden gerealiseerd . Ook worden alle toiletgebouwen vervangen en zal de aula met een glazen achterwand worden uitgebouwd. De Bosrank is volop in beweging!

 

Visie

Wij zijn een warme school, waar we uitgaan van het feit dat ieder mens een uniek persoon is, die respect heeft voor en ruimte geeft áán een ander mens, ongeacht geloof en cultuur. Wij willen kinderen leren dat ze een deel zijn van de maatschappij, een eigen mening mogen hebben waarbij respect is voor andere meningen. Normen en waarden staan regelmatig centraal om van elkaar te kunnen leren. Dit gebeurt in de klas, maar ook tijdens mens- en maatschappijonderwijs .We hechten veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat.Doel is onder andere, dat leerlingen  bij ons met plezier naar school gaan. Wanneer kinderen zich prettig voelen zal het leren vervolgens óók soepeler verlopen,daar zijn wij van overtuigd! 

We hebben gekozen voor een aparte groep 1 en geen 1-2 combinatie, om vierjarige kleuters nog beter te kunnen begeleiden als zij net op school komen. De methode die voor de kleuters gebruikt wordt, is hier ook op toegespitst .

Wij bieden

Ons onderwijs is door de inspectie goed bevonden. Dit blijkt ook wel uit de Cito-Eindscores die al jaren boven het landelijk gemiddelde zijn.We hanteren het jaargroepensysteem en methodisch onderwijs, ondersteund door computeronderwijs en digitale schoolborden. De groepen zijn klein, ongeveer twintig leerlingen, dit komt de aandacht voor de leerlingen ten goede.  

Wij bieden verder:  

 • Een veilige leeromgeving
 • Een geordend, opgeruimd en rustig ingericht schoolgebouw
 • Meest recente leermethoden en materialen
 • Een professioneel, enthousiast team
 • Uitgebreid ICT netwerk
 • Veel verschillende sportactiviteiten/toernooien,die altijd goed worden georganiseerd én begeleid door leerkrachten
 • Vakleerkracht gym
 • Uitgebreid zorgplan
 • Een goed georganiseerde overblijf
 • Mogelijkheid voor  voor- én naschoolse opvang, naast de school.
 • Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om in de groepen zeven en acht godsdienst te volgen, gegeven door een vakdocent .

Meer informatie

U bent altijd van harte welkom om op De Bosrank een kijkje te komen nemen.

Loop gerust eens binnen of maak een afspraak:

 

Ons telefoonnummer is: 023-5574773

Ons e-mailadres is:          obs.debosrank@planet.nl

Onze website  :                 www.basisschooldebosrank.nl

  

De Bosrank: kleurrijk, sociaal, creatief