| Inloggen | Registreren
U bent niet ingelogd

Het Palet
Kalslagerring 15-17
2151 TA Nieuw-Vennep

Type onderwijs: Daltononderwijs

Routebeschrijving

T: 0252-626627
E: directie@hetpalet-nv.nl
W: www.daltonschoolhetpalet.nl

Situering

Het Palet is gelegen in het hart van Linquenda. Aan de achterkant van de school is een groot speelveld met een kunstgrasveld waar de school dankbaar gebruik van maakt.

Visie

Het Palet is een school waar volwassenen en kinderen op respectvolle wijze met elkaar omgaan.

De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal, waarbij kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt,gebaseerd op Daltonprincipes,  in een plezierige, krachtige leeromgeving. 

De school ziet het als haar taak het kind te leren verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen ontwikkeling en leerproces. Wederzijds respect is daarbij essentieel. Vanuit de visie van het Daltononderwijs wordt aan deze opdracht vorm gegeven. Ons onderwijs is er op gericht om leerlingen te bekwamen om in  verschillende context te handelen. Van belang is een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes. Wij vinden het belangrijk niet alleen te werken aan de opbrengsten van het leren maar ook aan de ontwikkeling van hun identiteit door om te leren gaan met keuzes en vrijheden.

De school streeft naar een pedagogisch klimaat waar het kind zich veilig en op zijn gemak voelt. Alleen dan kan het kind zich optimaal ontplooien en zijn talenten kleur geven. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich op elk gebied kan ontplooien en ontwikkelen. De school zorgt voor een breed aanbod van activiteiten zodat kinderen kunnen ervaren en ontdekken waar hun voorkeuren en talenten liggen en die dan verder kunnen ontwikkelen.

De school streeft ernaar alle kinderen die, soms speciale, aandacht nodig hebben, deze ook te geven. Dit vanuit de gedachte van Passend Onderwijs voor ieder kind. 

Wij bieden

  • Een warm welkom voor ieder kind;
  • een veilig klimaat;
  • een enthousiast team met veel gevoel voor humor;
  • Opvang van 7.30 uur tot 18.00 uur
  • Moderne onderwijsmethoden;
  • Ruime aandacht voor kunst en cultuur.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen www.hetpalet.sopoh.nl/. Natuurlijk bent u ook van harte welkom

Natuur Natuurlijk bent u ook van harte welkom. Een afspraak met de directie, Mandy Koopman en Wendela Verweij, is altijd mogelijk. Neem hiervoor contact op met 0252-626627.