| Inloggen | Registreren
U bent niet ingelogd

De Zilvermeeuw
Azollastraat 45
2165 XP Lisserbroek

Type onderwijs: Openbaar onderwijs

Routebeschrijving

T: 0252-412124
E: zilvermeeuw@sopoh.nl
W: www.dezilvermeeuw.nu/

Situering

Centraal in het dorp Lisserbroek vindt u onze school in de directe omgeving van het dorpshuis.

De school en het dorpshuis hebben de namen van een watervogel gekregen.

De straatnamen in deze wijk zijn namen van moerasplanten.

Onze school heeft de naam “De Zilvermeeuw” gekregen. 

De Zilvermeeuw is een kleinschaldige basisschool waar een gemoedelijke sfeer heerst.

Visie

De Zilvermeeuw is een ‘kleine, maar fijne’ school met een enthousiast team. Op De Zilvermeeuw laten we ieder kind een hoogvlieger zijn.

Wij willen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en het fijn vinden om aan alle activiteiten deel te nemen. Een veilig gevoel helpt daarbij. Daarom werken we bewust aan een prettige sfeer in de groep en een goede omgang tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Respect, vertrouwen en waardering zijn voor ons belangrijke waarden. Pesten en discriminatie staan we niet toe.

Onze school is ‘de maatschappij in het klein’. Wij zien het als onze taak onze leerlingen te begeleiden bij hun ontwikkeling tot volwaardige en weerbare mensen die zich staande weten te houden in onze multiculturele samenleving. Wij leren de kinderen oog te hebben voor ieders mening, geloofsovertuiging en afkomst. Natuurlijk leren we onze leerlingen ook schoolse vaardigheden, die belangrijk zijn voor hun verdere schoolloopbaan.

In een individueel ontwikkelplan leggen we per kind haalbare doelen en een daarbij passend onderwijsaanbod vast. Samen met de ouders en het kind onderzoeken we de vraag: ‘Wat heeft dit kind nodig om tot leren te komen’? Door tussentijds te toetsen en door in gesprek te gaan met de ouders en het kind, volgen we de vorderingen van het kind. Zo nodig passen we ontwikkelplan aan. We gebruiken toetsen die horen bij de methoden en toetsen uit het Cito-LVS die landelijk genormeerd zijn.

De Zilvermeeuw biedt ook onderwijs aan voor hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafde kinderen kunnen meer en daarom bieden wij ze ook meer. Wij zijn aangesloten bij de landelijke Leonardo stichting.

De organisatie in de school is er op gericht de beschikbare mogelijkheden, materialen en ruimtes zo optimaal mogelijk in te zetten. We werken in groepjes, duo’s of klassikaal en leren de kinderen hoe zij zelfstandig aan een opdracht kunnen werken. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen elkaar kennen, begrijpen en van elkaar leren bieden we ook groepsdoorbrekende activiteiten aan. Op deze wijze stimuleren we samen werken en samen leren.

Wij vinden het belangrijk goede contacten te onderhouden met de ouders van onze leerlingen. Hiertoe informeren we ouders uitgebreid en via diverse kanalen over allerlei schoolse zaken en betrekken wij ze zo veel als mogelijk is bij onze school.

Wij bieden

  • Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht
  • Duidelijkheid en uitdaging
  • Computerondersteunend onderwijs
  • Leonardo onderwijs aan hoogbegaafde kinderen
  • Groepsdoorbrekend onderwijs

Leonardo onderwijs

Met Leonardo-onderwijs krijgen hoogbegaafde leerlingen de ruimte om zich vrij te kunnen ontwikkelen. Bij de keuze van het programma wordt rekening gehouden met zaken waar zij hun hele leven plezier van kunnen hebben: de wereldtalen (Engels en Spaans), leren leren en leren ondernemen, zingeving van de wereld (filosofie), communicatieve vaardigheden, wetenschap en techniek, onderzoek kunnen doen, zich een objectieve mening kunnen vormen, creatieve invulling van kunst, literatuur, muziek en sport.

Meer informatie

Bent u enthousiast geworden? Wij nodigen u van harte uit de school in bedrijf te zien! Bel of mail voor een afspraak, dan leiden we u rond in een school waar we hartstikke trots op zijn!

Esther Verburg, locatieleider

(t) 0252-412124

(e) directie@dezilvermeeuw.nu