| Inloggen | Registreren
U bent niet ingelogd

Sterrenschool Bikube
Skagerrak 296-298
2133 DW Hoofddorp

Type onderwijs: Sterrenschool

Routebeschrijving

T: 023-5611499
E: directiebikube@gmail.com
W: www.sterrenschoolbikube.nl

Situering

De school ligt in de wijk Bornholm, een wijk die zijn naam ontleent aan de rentenierswoning Bornholm aan de IJweg, die weer vernoemd is naar het Deense eiland Bornholm.

Bikube is het Deense woord voor bijenkorf.

Visie

WAT IS EEN STERRENSCHOOL?

 

Een Sterrenschool is een Kindcentrum. Een Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van uw kind. In één en hetzelfde gebouw.

 

De ambitie van een Sterrenschool is dat leerlingen in de eerste plaats zich optimaal ontwikkelen op het gebied van rekenen, taal en lezen. Kinderen worden gedurende acht jaar begeleid en gaan dan naar het vervolgonderwijs met als bagage een pakket cognitieve, fysieke, sociale en creatieve vaardigheden.

 

Door leerkrachten en leidsters wordt gekeken naar de talenten van kinderen, naar de manier waarop kinderen leren, waar hun belangstelling ligt, waar ze steun nodig hebben en waar ze vrijgelaten kunnen/willen worden.

 

Een Sterrenschool is een Kindcentrum dat zich profileert met vijf sterren.

 

*    Het hele jaar open;

*    School en kinderopvang hanteren één pedagogisch beleid;

*    Nadruk op rekenen, taal en lezen;

*    Maatwerk voor ieder kind (een persoonlijke leerreis);

*    Binding met de buurt.

 

Verder kunnen op een Sterrenschool flexibel vakanties worden opgenomen. Met andere woorden: u kunt met uw kinderen buiten de reguliere vakantieweken op vakantie.

 

Zeven basisscholen begonnen in het schooljaar (2011-2012) aan een experiment met flexibele onderwijstijden. In overleg kunnen de vakanties flexibel worden verdeeld over het schooljaar. Zo mag er tijdens dit experiment ook in de zomervakantie les gegeven worden.

 

Sterrenschool Bikube is één van de scholen die meedoen aan dit landelijke experiment.

Wij bieden

Waar de school voor staat

Sterrenschool Bikube biedt vijf sterren- onderwijs en kinderopvang. De combinatie onderwijs en opvang geeft ouders ruimte.

Vijf sterren

De school is bijna het hele jaar open.

De opvang ‘t Bijtje is 51 weken per jaar open, met uitzondering van de nationale en erkende feestdagen. De school is sinds 2012, op één week in de kerstvakantie en de laatste vier weken zomervakantie na, het hele jaar open. Vakanties en vrije dagen kunnen in overleg met de directie en leerkrachten worden afgesproken.Hierdoor kunnen ouders werk en privé makkelijker combineren.

Eén pedagogisch klimaat en cultuur

Bij Sterrenschool Bikube werken kinder-opvang en onderwijs gezamenlijk aan de ontwikkeling van het kind. Dit realiseren we door één pedagogisch beleid binnen het centrum te hanteren. Hierdoor ontstaat een klimaat waar kinderen zich veilig, vertrouwd en competent voelen.

Nadruk op rekenen, taal en lezen

Rekenen, taal en lezen zijn een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.

Naast deze vaardigheden bieden we allerlei andere vakken aan: o.a.zaak-vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie (Wijderij met Ontdektuin, Robin Hoodbos en zintuigenbos).

Maar ook bewegen en expressieve vaardigheden, zoals muziek, tekenen en handvaardigheid. En als er iets te vieren valt doen we dat natuurlijk ook.

Maatwerk voor ieder kind

(persoonlijke leerreis)

De leerstof wordt aan de hele groep tegelijk aangeboden. Zo kan iedereen profiteren van de uitleg, begeleiding en ondersteuning van de leerkracht. Daarnaast houden we rekening met het tempo, de leerstijl en belangstelling van de kinderen. Belangrijk is dat kinderen altijd actief leren en/of beleven.Sommige kinderen doen dit door vooral zelfstandig te leren, terwijl juist anderen gemotiveerd en geprikkeld blijven als ze voortdurend geinspireerd en begeleid worden door een leerkracht.

Kinderen verschillen van elkaar. Daar houden wij rekening mee.

 

Sterrenschool Bikube:

·         werkt op basis van pedagogische uitgangspunten die voor opvang en onderwijs gelijk zijn;

·         werkt met een leerlingvolgsysteem (ParnasSys), een systeem dat signaleert of de leerlingen zich wel voldoende ontwikkelen;

·         werkt met ict programma’ s (met iPads en andere tablets), die het onderwijs ondersteunen. De school werkt web-based.

Binding met de buurt

Sterrenschool Bikube ontplooit allerlei activiteiten waardoor er binding is en blijft met de buurt. Het Robin Hoodbos (met o.a. een zintuigenbos) is daar een mooi voorbeeld van.

Meer informatie

ICT

Tijdens de lessen leren we de kinderen gebruik te maken van de computers en van Tablets (iPads). We werken met verschillende computerprogramma’s die aansluiten bij rekenen, taal, spelling en topografie. Verder maken de kinderen hun werkstukken of muurkranten natuurlijk ook op de computer.

In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we digitale schoolborden. Het onderwijs wordt hierdoor interactiever en aantrekkelijker voor de leerlingen. Ook school-tv lessen zoals het tv-weekjournaal worden met behulp van het digitale bord getoond.

Elke dag een Open Dag op Sterrenschool Bikube!

Telefonische informatie: 023-5611499

directie: Anneke Slegers (0651373408)