Visie op leren en ontwikkelen

Onderwijskwaliteit is nauw verbonden met de professionaliteit van de medewerkers. De kwaliteit van het didactisch en pedagogisch handelen van leerkrachten draagt in grote mate bij aan de onderwijsontwikkeling op de school. Werken aan onderwijskwaliteit is dus voor een groot deel werken aan het versterken van het didactisch en pedagogisch handelen van die leerkrachten.

Optimaliseren randvoorwaarden

Sopoh stuurt op het optimaliseren van de randvoorwaarden die nodig zijn om didactisch en pedagogisch handelen en de professionele cultuur in de scholen te versterken. Dit betekent dat  middelen en tijd effectief ingezet worden, dat het stafbureau adviserend en ondersteunend is aan het primaire proces in de scholen en dat we gezamenlijk effectieve leiderschapsstijlen ontwikkelen.

Sopoh Academie

Sinds 2014 heeft SOPOH een huisacademie. Deze academie zorgt ervoor dat leerprocessen in de organisatie duurzaam zijn belegd.

De academie neemt vormen van formeel en informeel leren op in het jaarlijkse aanbod. Het informeel leren gebeurt vooral in de leernetwerken binnen SOPOH.