Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Wat is de GMR?
De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH). Met 20 scholen en zo’n 700 personeelsleden vormt de SOPOH het bestuur voor openbaar primair onderwijs in de Haarlemmermeer. Op elke school is er  een MR (Medezeggenschapsraad) die medezeggenschap uitoefent over schoolse zaken. In de GMR wordt gesproken over zaken die zich op het bovenschoolse niveau bevinden.

Agenda
De GMR houdt zich met uiteenlopende onderwerpen bezig. Bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs, hoogbegaafden onderwijs en de realisatie van passend onderwijs. Of hoe het geld voor gebouwen verdeeld wordt over de verschillende scholen die deel uitmaken van de SOPOH. Wat dacht je van personeelszaken als het bestuursformatieplan, de normjaartaak en onderwerpen die voortvloeien uit de CAO? Kortom, een uitgebreide mix van onderwerpen die van invloed zijn op de scholen passeert de revue. Er is vast een thema dat aansluit bij jouw interesse en waarin je je wilt verdiepen, zodat je als personeelslid of als ouder een bijdrage kunt leveren aan het besluitvormingsproces bij de SOPOH.

Toekomst

Binnen de GMR wordt momenteel gesproken over een meer moderne vorm van medezeggenschap.

Bevoegdheden

Naast het recht op informatie en initiatief nemen, zijn vooral de instemmings- en adviesbevoegdheden van belang.

Samenstelling
De GMR kent een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit zes personen. Zij vertegenwoordigen alle ouders en alle personeelsleden van de SOPOH scholen.

Visie:

De GMR wil op een
professionele wijze samen met ouders, leerkrachten en de medewerkers van het
bestuurskantoor doelen stellen, bewaken en behalen om het gemeenschappelijk
belang van iedereen die bij SOPOH betrokken is, te kunnen dienen, zodat er een
organisatie is, komt en blijft waar iedereen trots op kan zijn.
 

MISSIE

De GMR wil de juiste keuzes maken als collectief en draagvlak creëren voor gezamenlijke beslissingen door gezamenlijke input van plannen en beleid. De GMR wil het SOPOH-beleid op de verschillende taakvelden toetsen aan het gemeenschappelijk belang en de weg naar een gezamenlijk doel bewaken.