Verkiezingen 2020

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Vanaf 8 juni 2020 kunnen alle ouderleden van de MR-en van de SOPOH scholen hun stem uitbrengen op één van de kandidaten.  Hun profiel treft u hieronder aan. 

Over de GMR

De GMR vertegenwoordigt alle ouders en personeel van de 20 scholen en het bestuurskantoor van de Stichting. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur. Voorgenomen beleid van het bestuur wordt ter instemming of advies aan de GMR voorgelegd.    

Werkwijze

De GMR bestaat uit een dagelijks bestuur en leden, die naar gelang hun expertise, beschikbare tijd en belangstelling het voorgenomen beleid van het college van bestuur analyseren en toetsen aan de wet, het beleid van de stichting en het belang van scholen, personeel en leerlingen. 

Kandidaatstelling personeelslid 2020

PERSONEELSLID  GEZOCHT 

De GMR verzorgt de bovenschoolse medezeggenschap van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) voor 18 reguliere basisscholen, 1 speciaal basisonderwijsschool en 1 internationale basisonderwijsschool met zo’n 500 medewerkers en meer dan 4600 leerlingen. Wegens het vertrek van een ouderlid, omdat zijn kind van de basisschool gaat, en een personeelslid die een baan buiten de SOPOH accepteerde, zoekt de GMR versterking bij zijn grote medeverantwoordelijkheid voor het beleid van de SOPOH. Dit werd zeker duidelijk in deze tijd van het Coronavirus, waar de GMR wekelijks betrokken werd bij de te nemen maatregelen. Alle bovenschoolse maatregelen die jouw leerling raken, zijn met instemming of advies van de GMR genomen.

Redenen om je kandidaat te stellen voor de

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:

Je kunt echt iets betekenen voor het openbaar primair onderwijs in de Haarlemmermeer.

  1. Je bent een belangrijke gesprekspartner van het College van Bestuur en praat mee over de manier waarop het beleid en het onderwijs voor alle SOPOH-scholen vormgegeven wordt;
  2. Je ontwikkelt jezelf en leert verschillende competenties zoals communiceren, onderhandelen, argumenteren netwerken, beoordelen van beleid en het verkrijgen van een helicopterview;
  3. Je bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waaraan jouw school deelneemt en kunt deze kennis gebruiken binnen de eigen school;
  4. Je leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen en voegt extra ervaring aan je dagelijkse werkzaamheden toe;
  5. Je werkt mee aan de ontwikkeling van moderne medezeggenschap.

 Samenstelling
De GMR bestaat uit 6 ouders en 6 personeelsleden. Zij vertegenwoordigen samen alle ouders en personeelsleden van de SOPOH-scholen.

Voor wie?
Alle personeelsleden van de SOPOH komen in aanmerking voor een zetel in de personeelsgeleding van de GMR.

Tijdsbesteding

Er wordt 6 keer per jaar ’s avonds vergaderd en er zijn 2 à 3 bijeenkomsten als een training of een avond met de achterban (de MR-en). Je wordt in principe aangesteld voor de duur van 3 jaar.

voor informatie kun je contact openemen met Astrid de Bruin op 0 6446 545 60.

Documenten

Hier treft u de agenda’s, notulen en algemene documenten van de GMR aan.