Organisatie Sopoh

Besturen is mensenwerk

Kwalitatief goed onderwijs verzorgen is gebaseerd op de kennis en vaardigheden van onderwijsprofessionals. Mensen die dagelijks al hun energie steken in het lesgeven aan kinderen. Voor een goed verloop betekent dat voor iedereen: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Daarover maak je onderlinge afspraken. Die afspraken zijn gebaseerd op de koers die is vastgesteld. Deze koers is de gezamenlijke uitkomst van College van Bestuur, directeuren, schoolteams, staf en GMR. De Raad van Toezicht ziet toe op deze ontwikkelingen.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van SOPOH. 

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op besturing, interne processen en de kwaliteit van onderwijs en personeel. 

Staf

De staf van SOPOH ondersteunt alle geledingen binnen de organisatie met name op het gebied van financiën, personeelsbeleid en huisvesting,  

GMR

De 12 leden van de GMR willen op een professionele wijze samen met ouders, leerkrachten en de medewerkers van het bestuurskantoor bijdragen aan een organisatie waar iedereen trots op kan zijn.

  

Documenten

Agenda’s, notulen en algemene documenten zijn beschikbaar voor belangstellenden.