Openbaar onderwijs is voor iedereen

In alle SOPOH-scholen staat de kwaliteit van het onderwijs op 1! Elke SOPOH-leerling heeft het recht op goed en kwalitatief onderwijs in een inspirerende en uitdagende omgeving. Het openbare karakter van SOPOH verbindt de scholen en bepaalt in zekere mate hoe onderwijskwaliteit gedefinieerd wordt. Iedere SOPOH school heeft ruimte om vanuit eigen visie en pedagogische waarden het onderwijs vorm te geven, waarbij de openbare identiteit vertrekpunt is.

Onze leidende principes zijn:

  • Kinderen zijn mede-eigenaar van hun ontwikkeling
  • Wij stimuleren dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en zelfverzekerde mensen
  • Wij dagen kinderen uit eigen talenten en kwaliteiten maximaal te ontwikkelen
  • We richten ons op leren en ontwikkelen van kinderen van 0-12 jaar
  • Wij vertrouwen op en investeren in de professionaliteit van leerkrachten ten teams
  • Wij verbinden ons actief aan onze omgeving en de vraagstukken van de toekomst

Pluriformiteit

De identiteit van de openbare school wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. Identiteit is dus geen kwestie van kiezen, maar van delen. In een openbare school weerspiegelt zich de omgeving waarvan de school deel uitmaakt. De openbare school kenmerkt zich dus juist door het actief benutten van de aanwezige pluriformiteit en niet door deze te ontkennen. De openbare school betrekt kinderen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werk-omstandigheden.

Levensbeschouwing en Cultuur

Er is op de openbare school ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. In alle SOPOH-scholen mag je zijn wie je bent. Wij ervaren dat de enorme diversiteit aan mogelijkheden binnen de organisatie van grote waarde is.Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen leren zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen identiteit en bereiden zich tegelijkertijd voor op de pluriforme samenleving. (Bron: Vereniging Openbaar Onderwijs)