Onderwijs en opvang

SOPOH verzorgt eigentijds onderwijs op modern ingerichte en goed geoutilleerde scholen, waarbij plezier voor leren voorop staat. Elke school biedt de mogelijkheid van buitenschoolse opvang. In een belangrijk deel van onze scholen wordt dit verzorgd door onze eigen Stichting Openbare Kantoortijden School (SOKS).

Onderwijs

In alle SOPOH scholen staat de kwaliteit van het onderwijs op de eerste plaats. Onder kwaliteit verstaan wij: “het beste uit ieder kind halen in een prettige en veilige leeromgeving”. Een team van gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten verzorgt op onze scholen eigentijds onderwijs, waarbij plezier in leren voorop staat. Kinderen en medewerkers vinden het fijn om goede prestaties te leveren en een plezierige leeromgeving draagt bij aan goede prestaties.  

Opvang

SOPOH scholen bieden U de mogelijkheid gebruik te maken van voor-, tussen- en naschoolse opvang. Deze opvang wordt op een zevental van onze scholen verzorgt door onze eigen Stichting Openbare Kantoortijden Scholen (SOKS).  Belangrijk voordeel hiervan is dat kinderen in hun vertrouwde omgeving worden opgevangen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen één team met dezelfde pedagogische lijn en o.l.v. één en dezelfde directeur. Op de overige SOPOH scholen werken wij samen met divers BSO aanbieders. De directeur van de school van uw keuze kan u hier meer over vertellen.