Koersplan

Ons koersplan beschrijft de planmatige inzet van mensen en middelen om de visie en missie van de organisatie en de daaruit afgeleide doelen te realiseren. Het plan is een middel om beter onderwijs en een betere onderwijsorganisatie te realiseren. Het strategisch beleid vormt de basis voor de activiteiten van de Sopoh scholen en van Sopoh zelf en helpt bij het maken van keuzes en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. De scholen gebruiken het koersplan als kader voor het opstellen van de schoolplannen.