Praktische informatie

Wanneer u als ouder een school of opvang zoekt voor uw kind, dan biedt deze site een overzicht van de verschillende mogelijkheden. U neemt vervolgens zelf contact op met de directeur van de betreffende school. Deze zal u via een intakegesprek verder informeren over alle mogelijkheden die zijn of haar school biedt. In dat gesprek is er volop ruimte voor uw vragen. U heeft eerder op deze site kunnen lezen dat onze scholen weliswaar hun eigen kenmerken hebben, maar onderling verbonden zijn door o.a. koers, kernkwaliteiten en afspraken.  Voor sommige wettelijke verplichte onderdelen liggen afspraken vast in protocollen en reglementen.      

Klachtenregeling

Wanneer je een klacht hebt, dan probeer je er altijd eerst samen uit te komen. Gelukkig lukt dat vrijwel altijd. Soms lukt dat echter niet of wil je advies m.b.t. tot die klacht. Met het oog op zorgvuldigheid bestaat er een klachtenregeling. In deze regeling staat precies beschreven welke stappen mogelijk zijn en wie je daarvoor kunt benaderen. U kunt deze klachtenregeling hieronder downloaden.  

Privacyreglement

Zodra uw kind wordt ingeschreven op een school betekent het dat u persoonlijke gegevens aan de school verschaft. Tijdens de schoolperiode kan de verzamelde hoeveelheid gegevens verder groeien. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de veiligheid van die gegevens is geborgd. Hiervoor is een privacyreglement opgesteld. U kunt het hieronder downloaden.  

Protocollen en documenten

Bekijk en download hier de protocollen en documenten voor de ouders/verzorgers.