Onderwijsinspectie positief over kwaliteit SOPOH

Onderwijsinspectie positief over kwaliteit SOPOH

Onderwijsinspectie positief over kwaliteit SOPOH

De onderwijsinspectie heeft onlangs een positief oordeel uitgesproken over de kwaliteit van het onderwijs bij SOPOH. SOPOH verzorgt openbaar onderwijs in de Haarlemmermeer op 20 basisscholen voor in totaal meer dan 4600 leerlingen.

De onderwijsinspectie concludeert dat SOPOH haar taken en verantwoordelijkheid ten aanzien van kwaliteit goed uitvoert. SOPOH is gericht op wat het onderwijs in de toekomst betekent voor de kinderen en leerlingen én wat dit betekent voor de kennis en vaardigheden van de leerkrachten. De onderwijsinspectie geeft tot slot aan dat ouders en belanghebbenden goed worden betrokken bij het onderwijs binnen SOPOH.

Een bijzonder compliment geeft de inspectie aan de onlangs gestarte internationale school, de Optimist International school. Ze beoordeelt de school als een “parel” onder de internationale scholen.

Het College van Bestuur is trots op de uitkomsten uit het onderzoek. “Het doet recht aan de grote inspanningen die alle SOPOH-medewerkers elke dag leveren binnen onze scholen. Zeker in deze periode van grote tekorten aan leerkrachten is dat een mooie prestatie.”