| Inloggen | Registreren
U bent niet ingelogd

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Wat doet de GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de SOPOH bestaat uit 6 ouders en 6 personeelsleden. De GMR vertegenwoordigt 22 basisscholen en bespreekt de aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen betreft.

De GMR heeft een rol in het:

  • Toetsen van het voorgesteld beleid
  • Toetsen van de evaluatie van de uitvoering van bestaand beleid

Medezeggenschap betekent voor ons met het bestuur meepraten, meedenken, vooruitzien en initiatief nemen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een beleidstoetsend orgaan. Dit betekent dat wij recht op instemming en advies hebben met betrekking tot het beleid van SOPOH. Daarnaast willen wij ook een ondersteunende rol spelen voor onze achterban, met name de MR'en van de individuele scholen.

Dat hebben we vastgelegd in een missie en een visie:

Visie:

De GMR wil op de hoogte zijn van wat gaande is binnen het onderwijsveld zodat zij, met al haar expertise, als een volwaardig gesprekspartner kan bijdragen aan de beleidsvorming. De GMR speelt een kritisch, constructieve en actieve rol. De GMR wordt gezien als een zichtbaar en laagdrempelig aanspreekpunt voor de achterban van ouders, personeel, MR’en, schoolleiding, bestuurskantoor en Raad van Toezicht.

Missie:

De GMR wil meewerken aan gedegen openbaar onderwijs.

Agenda
Vergadering 5, regulier en openbaar
25-03-2019
20.00 uur
OBS De Octopus, Femina Mullerstraat 78, 2135 MS Ho
Cursus MR verdieping
17-04-2019
20.00 uur
OBS de Boog, Johannis Bogaardstraat 16, 2151 CV Ni
Vergadering 6, regulier en openbaar
21-05-2019
20.00 uur
OBS de Achtbaan, Wilgenlaan 83, 1161 JL Zwanenburg
Divers
Geen diverse documenten