IKC de Zwanebloem

de Zwanebloem

Noppenstraat 92-94
2136 AK Zwaanshoek
Tel: 06-38080463

Landelijk Register Kinderopvang:
Registratienummer: 69 84 48 984

Algemene Informatie

Per 1 september 2018 heeft IKC de Zwanebloem haar deuren geopend voor peuters in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar.

Naast onze vertrouwde voor- en naschoolse opvang, is er nu ook voor de peuters opvang mogelijk binnen de muren van basisschool de Zwanebloem. Het gaat ook hier om “groene” peuteropvang, waarbij kinderen veel buiten zijn en gerust vies mogen worden. We werken volgens dezelfde visie als de school en en BSO.

Voor vragen over de verschillende opvang mogelijkheden, kunt terecht bij de directeur van de school Carla Mesman.

 

 

Tarieven

Uurtarief: € 8,25

NSO A*

NSO B*

VSO

Maandag

€ 94,88
€ 189,41
€ 382,25

Dinsdag

€ 94,88
€ 189,41
€382,25

Woensdag

gesloten
gesloten
€ 382,25

Donderdag

€ 94,88
€ 189,41
€ 382,25

Vrijdag

€ 94,88
€ 189,41
€ 382,25

*NSO A = groep 1 t/m 4
*NSO B = groep 5 t/m 8

Openingstijden

NSO A*

NSO B*

Vakantie

VSO

Maandag

8.30 – 12.00 uur
7:30 – 13:00 uur
de speelgroep is in de vakantie gesloten, de groepen halve en hele dagopvang zijn in de vakanties geopend

Dinsdag

8.30 – 12.00 uur
7:30 – 13:00 uur

Woensdag

gesloten
gesloten

Donderdag

8.30 – 12.00 uur
7:30 – 13:00 uur

Vrijdag

8.30 – 12.00 uur
7.30 – -13.00 uur

*NSO A = groep 1 t/m 4
*NSO B = groep 5 t/m 8

Feest- en Studiedagen

Op alle voor het onderwijs erkende feestdagen feestdagen is de peuteropvang gesloten . Dit zijn Goede vrijdag, tweede Pinksterdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en de daarop volgende vrijdag, tweede Paasdag ,5 mei, eerste en tweede kerstdag.
Op de studiedag van de pedagogisch medewerkers is de peuteropvang gesloten. U wordt hierover bijtijds schriftelijk geïnformeerd.

Vakantie

De peuteropvang is 51 weken per jaar geopend. Alleen de dagen tussen kerst en oud en nieuw is er geen opvang.