BSO de Blijweg

IJwegschool

Sparresholm 197
2133 BM Hoofddorp
Tel: 06-29144749

Landelijk Register Kinderopvang:
Registratienummer: 11 33 39 331

Algemene Informatie

BSO de Blijweg is een Buiten Schoolse Opvang, gevestigd in twee speciaal daarvoor ingerichte lokalen in de school. De BSO heeft twee horizontale groepen. Op de BSO worden uitdagende activiteiten aangeboden waarbij ontspanning en spel centraal staan. Op BSO de Blijweg wordt tevens voorschoolse opvang aangeboden op alle dagen van de week.

Openingsdagen: Momenteel is de naschoolse opvang op vrijdag gesloten. Als u deze dagen wilt afnemen, neemt u dan even contact op met de schooldirecteur of de coördinator om te overleggen wat er mogelijk is. Bij voldoende belangstelling kan de vrijdag ook worden open gesteld.

Voordelen van onze BSO:

  • wij bieden school en opvang onder een dak, dus uw kind bevindt zich op een veilige en vertrouwde plek
  • directeur van de school is tevens directeur van de BSO;
  • pedagogische lijn op school en opvang in overeenstemming;
  • leerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen één team (korte lijntjes);
  • flexibel gebruik van ruimtes (passend binnen duurzaamheid);
  • sommige pedagogisch medewerkers van de BSO werken ook op de school;
  • betaalbare opvang.

Tarieven

Uurtarief: € 7,78

NSO A*

NSO B*

VSO

Maandag

€160,01
€ 152,19
€ 33,07

Dinsdag

€160,01
€ 152,19
€ 33,07

Woensdag

€ 224,84
€ 224,84
€ 33,07

Donderdag

€160,01
€160,01
€ 33,07

Vrijdag

€ 237,81 (Gesloten)
€160,01 (Gesloten)
€ 33,07 (Gesloten)

*NSO A = groep 1 t/m 4
*NSO B = groep 5 t/m 8

Openingstijden

NSO A*

NSO B*

Vakantie

VSO

Maandag

15.00 uur – 18.30 uur
15.00 uur – 18.30 uur
08.15uur – 18.30 uur
07.15 uur – 08.15 uur

Dinsdag

15.00 uur – 18.30 uur
15.00 uur – 18.30 uur
08.15 uur – 18.30 uur
07.15 uur – 08.15 uur

Woensdag

12:30 uur – 18:30 uur
15.00 uur – 18.30 uur
08.15 uur – 18.30 uur
gesloten

Donderdag

15.00 uur – 18.30 uur
15.00 uur – 18.30 uur
08.15 uur – 18.30 uur
07.15 uur – 08.15 uur

Vrijdag

gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

*NSO A = groep 1 t/m 4
*NSO B = groep 5 t/m 8

Feest- en Studiedagen

Tijdens studie- en margedagen van de school is de BSO de hele dag geopend.

Op alle voor het onderwijs erkende feestdagen feestdagen is de BSO gesloten . Dit zijn Goede vrijdag, tweede Pinksterdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en de daarop volgende vrijdag, tweede Paasdag ,5 mei, eerste en tweede kerstdag.

Op de studiedag van de pedagogisch medewerkers is de BSO gesloten. U wordt hierover bijtijds schriftelijk geïnformeerd.

Vakantie

Tijdens alle schoolvakanties is de BSO geopend, met uitzondering van de dagen tussen kerst en oud en nieuw. De BSO is dus 51 weken per jaar geopend.