| Inloggen | Registreren
U bent niet ingelogd

SOPOH zoekt 

Nieuwe sterren aan ons firmament!

Leerkrachten die ertoe doen, die zich steeds afvragen wat de kinderen al kunnen en nog meer nodig hebben. Leerkrachten die met plezier naar school gaan en trots zijn op hun aandeel in hun school.

Blijf je voor de klas staan of kom je in beweging?

Sopoh is de organisatie voor openbaar onderwijs in de Haarlemmermeer. De scholen zijn zeer divers qua identiteit, ligging en grootte. Wij hebben gemeenschappelijk dat wij een sociale oefenplaats bieden voor onze kinderen, op naar een toekomst in een mooie samenleving. Daarnaast kenmerken Sopoh-scholen zich door de onderlinge samenwerking, ‘de leerkracht doet er toe’, transparantie, trots én ruimte voor gezelligheid

Meer informatie?

Neem contact op met Sopoh, Angelique van Keulen: 023-5640999 / angelique.vankeulen@sopoh.nl

 

Met ieder kind het beste bereiken
door Passie, Plezier en Professionaliteit.

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) verzorgt op 21 scholen eigentijds onderwijs, waarbij plezier in leren voorop staat. Kinderen en medewerkers vinden het fijn om goede prestaties te leveren en een plezierige leeromgeving draagt bij aan goede prestaties.

De kernwaarden die in het openbaar onderwijs gelden zijn:
 

Het openbaar onderwijs is er voor iedereen

De openbare school staat open voor alle kinderen en leerkrachten, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
 

Wederzijds respect

De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.
 

Waarden en normen

De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen.
 

Democratische organisatie

De openbare school betrekt kinderen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werk-omstandigheden.
 

Godsdienst en levensbeschouwing

De openbare school besteedt aandacht aan de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.
 
In alle SOPOH-scholen staan de genoemde kernwaarden centraal waarbij er ruimte is om vanuit eigen pedagogische uit-gangspunten een eigen invulling te geven aan de visie van de school.
In alle SOPOH-scholen staat de kwaliteit van het onderwijs op 1! Elke SOPOH-leerling heeft het recht op goed en kwalitatief onderwijs in een inspirerende en uitdagende omgeving.
In alle SOPOH-scholen mag je zijn wie je bent. Wij ervaren dat de enorme diversiteit aan mogelijkheden binnen de organisa-tie van grote waarde is.