Met ingang van 1 maart gaan SOPOH en SOKS samen verder onder de naam

Onze nieuwe naam Floreer is bedacht door het bestuur en de directies gezamenlijk. Met elkaar hebben we gezocht naar onze kracht én naar onze intenties. Daar verwijst Floreer dan ook naar: groeien, bloeien, tot volle ontplooiing komen, boven het gewone uitstijgen. Een naam die past bij onze visie en ambities!

Ons uiteindelijke doel is dat kinderen zich ontplooien tot zelfstandige en gelukkige jong volwassenen, die bewust leven, eigen keuzes kunnen maken en hun plek vinden in onze samenleving. Die doorgaande ontwikkeling begint bij opvang en onderwijs. Het voeren van één naam voor onderwijs en opvang is dan een logische stap.

Floreer is een organisatie die zich weet aan te passen, wij willen flexibel en wendbaar zijn. Met vertrouwen in medewerkers, leerlingen en ouders geven wij proactief richting aan de veranderende behoeften. Dit staat ook in onze Koers Samen leren voor de toekomst. Centraal staan deze drie pijlers:

1. Robuuste, duurzame IKC’s (Integrale Kindcentra)
2. Toekomstgericht onderwijs van goede kwaliteit
3. Mensen maken kwaliteit

Openbaar onderwijs is er voor iedereen

Over onze scholen

Onze scholen zijn verspreid over de verschillende kernen van de Haarlemmermeer. Net als die kernen zijn ook de scholen zeer divers qua identiteit, ligging en grootte. Zij hebben gemeenschappelijk dat zij een leeromgeving bieden aan kinderen die leidt naar een mooie toekomst in een mooie samenleving. Gezamenlijke kernwaarden zijn: kwaliteit, nieuwsgierigheid, verbinding, toegankelijkheid, openheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. 

Onderwijs

Een team van gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten verzorgt op onze scholen eigentijds onderwijs, waarbij plezier in leren voorop staat. Kinderen en medewerkers vinden het fijn om goede prestaties te leveren en een plezierige leeromgeving draagt bij aan goede prestaties.

Organisatie

De dagelijkse leiding van SOPOH scholen ligt bij de schooldirecteur. De directeuren vormen samen het directieberaad o.l.v. het College van Bestuur. Dit college ziet toe op en geeft mede vorm aan bovengenoemde kernwaarden. Ons bestuurskantoor ondersteunt College van Bestuur en directies bij het uitoefenen van hun taken. Onze Raad van Toezicht ziet toe op de ontwikkelingen binnen onze stichting.   

Stichting Openbare Kantoortijdenschool

Buitenschoolse opvang

SOKS (Stichting Openbare Kantoortijden School), de eigen buitenschoolse opvang van SOPOH, verzorgt opvang op zeven van onze scholen. Gebruik maken van onze eigen SOKS opvang heeft meerdere voordelen. Voor kinderen is vooral van belang dat zij in hun vertrouwde omgeving worden opgevangen waar leerkrachten en pedagogisch medewerkers één team vormen met dezelfde pedagogische lijn.  

Eigen SOKS opvang

SOPOH scholen waar onze Stichting Openbare Kantoortijden Scholen (SOKS) buitenschoolse opvang verzorgt zijn: Bikube en IJwegschool (Hoofddorp), Het Palet, De Boog en ‘t Joppe (Nieuw Vennep), de Zevensprong (Rijsenhout), de Zwanebloem (Zwaanshoek). Locatie Zwanebloem biedt sinds 1 september 2018 ook peuteropvang aan onder de naam IKC de Zwanebloem.

Overige opvang

SOPOH scholen waar SOKS niet actief is, bieden buitenschoolse opvang aan via andere BSO aanbieders. De opvang kan in- of buiten de school plaatsvinden, zulks afhankelijk van de betreffende school en BSO aanbieder. Elders op deze pagina kunt u lezen welke scholen beschikken over onze eigen opvang van SOKS. De directeur van de school van uw keuze kan U hier verder over informeren.

Nieuwe sterren aan ons firmament

Werken bij SOPOH

Bij SOPOH werken leerkrachten “die ertoe doen” en zich steeds afvragen wat de kinderen al kunnen en nog meer nodig hebben. Leerkrachten die met plezier naar school gaan en trots zijn op hun aandeel in hun school.

Kom in beweging

Sopoh is voortdurend op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten. Kom jij onze organisatie versterken? Neem contact op met Angelique van Keulen: 023-5640999 of angelique.vankeulen@sopoh.nl

Doorgroeien

Onze stichting telt zo’n 500 onderwijsgevenden. Door professionalisering en specialisering geven wij leerkrachten de mogelijkheid om binnen onze organisatie te groeien.