| Inloggen | Registreren
U bent niet ingelogd

"Voor ieder kind het beste bereiken"

met Passie, Plezier en Professionaliteit.

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) verzorgt op 21 scholen eigentijds onderwijs, waarbij plezier in leren voorop staat. Kinderen en medewerkers vinden het fijn om goede prestaties te leveren en een plezierige leeromgeving draagt bij aan goede prestaties.

De kernwaarden die in het openbaar onderwijs gelden zijn:
 

Het openbaar onderwijs is er voor iedereen

De openbare school staat open voor alle kinderen en leerkrachten, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
 

Wederzijds respect

De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.
 

Waarden en normen

De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen.
 

Democratische organisatie

De openbare school betrekt kinderen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werk-omstandigheden.
 

Godsdienst en levensbeschouwing

De openbare school besteedt aandacht aan de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.
 
In alle SOPOH-scholen staan de genoemde kernwaarden centraal waarbij er ruimte is om vanuit eigen pedagogische uit-gangspunten een eigen invulling te geven aan de visie van de school.
In alle SOPOH-scholen staat de kwaliteit van het onderwijs op 1! Elke SOPOH-leerling heeft het recht op goed en kwalitatief onderwijs in een inspirerende en uitdagende omgeving.
In alle SOPOH-scholen mag je zijn wie je bent. Wij ervaren dat de enorme diversiteit aan mogelijkheden binnen de organisa-tie van grote waarde is.